Bugun...


@Komplocu

facebook-paylas
11 eylül 2001 sabah saat 08:46
Tarih: 01-03-2018 16:14:00 Güncelleme: 01-03-2018 23:57:00


Aynı manzarayı seyreden binlerce kişinin tanıklığında bir yolcu uçağı New York’un ekonomik gücünün simgesi olan ikiz kulelere çarpıyor. Sonuç 2600 ölü. Ortadoğu'da halen devam etmekte olan olayların kıvılcım olan bu saldırı hala açıklanamayan çok fazla sır içermektedir.

11 Eylül saldırıları Peygamberimiz (S.A.V) hadislerinde  1400 yıl önce bildirdiği Ahirzaman alametlerinden önemli birisidir. Dünyaya ve İslam alemine  derin etkileri olacak bir süreci başlatan bu saldırı metafizik bir olaydır ve ardındaki bazı sırlar hala çözülememiştir. 2600’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bu olayların ardından yapılan incelemelerle orta çıkan resmi açıklama birçok eksiklik ve tutarsızlık içermektedir. Şimdi bunları teker teker inceleyelim.

Kulelere ilk çarpan uçağın bir Boeing 767 olduğu söylenmiştir. Boeing 767 alüminyum konstrüksiyona sahiptir ve alüminyum bir kütle ne kadar hızla çarparsa çarpsın, çelik konstrüksiyon bir  binayı jilet gibi delip geçemez. Bu fizik ve metaloloji kurallarına aykırıdır.

Öyleyse nasıl oldu da binaya çarpan uçaklardan biri binayı adeta jilet gibi keserek içeri girmiş, kanatları dahi kopmayan bu uçak binanın diğer tarafından çıkmıştır? Oysa uçak kazalarından ve yapılan testlerden bugüne kadar elde edilen görüntülerde ise ormanlık alanda alçaktan uçan uçağın kanatlarının ağaçlara çarparak bile koptuğu görünmüştür.  2. Dünya Savaşı döneminde Amerikan savaş gemilerine Kamikaze dalışı yapan  Japon uçaklarını hatırlayalım. Son hızla gemiye dalış yapan uçaklar hiçbir zaman gemiyi delip geçememiştir, yalnızca güvertedeki uçaklara  hasar verebilmiştir. 

Kulelere yapılan saldırılardan yaklaşık bir saat sonra güney kulesi on saniyede tamamen çökmüştür.  Bundan 29 dakika sonra da Kuzey Kulesi yaklaşık 10 saniyede çökmüştür. Çökmenin sebebi ile ilgili resmi açıklama çarpmada çıkan yangının mutfaklardaki yakıt  depolarının da  alev alması ve çıkan geniş çaplı yangınla  binanın taşıyıcı  kolonlarının zarar görmesidir. Şimdiye kadar dünyada kayda geçen bunun benzeri bir olay olmamıştır. Yangın yüzünden çöken 3 bina olmuştur ve hiç birinde çelik konstrüksiyon kullanılmamıştır.  28 Temmuz 1945'te Empire State binasının 79. katına uçak çarpmış ve sadece çarptığı kat ve çevresinde bir hasar oluşmuştur. Bina sağlam olarak hala kullanılmaktadır. Bugüne kadar onlarca gökdelende geniş çaplı yangınlar çıkmış ancak bu gökdelenlerin hiçbiri çökmemiştir.

Binaların çelik kolonları jet yakıtıyla veya yakıt tanklarının patlamasıyla parçalanabilir mi?

İkiz Kuleler yangına dayanıklı çelikten inşa edilmiştir. Yangına dayanıklı olmayan çelik bile 1648 derecede erimeye başlar. Jet yakıtı olan kerosen ise 40 dakika boyunca sürekli yanacak olsa dahi en fazla 1120 dereceye ulaşabilir. Uçak çarptığı anda yakıtın çok büyük bir bölümü havaya uçar ve bu çarpma ve patlama sırasında çeliği eritecek şekilde yüksek bir sıcaklık oluşması bilimsel olarak mümkün değildir. İddia edildiği gibi uçak çarpmasıyla binanın mukavemeti bozulup çökme olsaydı binanın tam olduğu yere çökmesi değil, ortadan kırılarak etrafındaki binaların üzerine yatarak çökmesi beklenirdi. Oysa  bina tasarlanarak yıkımı yapılan bir bina gibi tam olarak olduğu yere çökmüştür.

Her kata bomba yerleştirmek bu binaların yıkılması için yeterli midir?

Planlanmış bina yıkımlarında termin adı verilen bir patlayıcı madde kullanılır. Bu patlayıcı madde, çelik kolonları noktasal olarak eritmek için yeterlidir.  Patlayıcı kullanılarak yapılan planlı yıkımlarda binanın çelik kolonları belli noktalardan parçalanır ve bina  tasarlanmış yöne doğru çöker. Fakat ikiz kulelerin çökme görüntülerinden de anlaşılacağı gibi bina anında toza dönüşmüştür. Binanın yıkılmasının ardından etrafa saçılan bu beyaz toz büyük bina yıkımlarında veya yangınlarda karşılaşılan bir durum değildir. Bu tarz binanın hem çelik hem betonarme yapısının pulverize (mikroskobik toz) olması ile yani 100 mikron ya da daha küçük zerreciklere bölünmesiyle ortaya çıkan kalıntıdır. Dünya Ticaret Merkezi binalarının her katı için 430 ton beton kullanılmıştır. Ne uçak çarpması ne bir patlama ne de yangın bu kadar çok betonu toplamda çapı 1 milimetreden daha küçük parçalara bölmeye yani pulverize etmeye yetmez. Binaların yıkımı ile şehre yayılan bu beyaz toz Peygamberimizin (S.A.V.) hadislerinde tozlu dumanlı bir fitne olarak aktarılan olaya işaret etmektedir. Binaların yıkımında kullanılan patlayıcı madde olan termit çelik kolonları noktasal olarak eritmeye yeterlidir, fakat çeliği pulverize edemez. Dünya Ticaret merkezi çelik yapısının dayanıklılığıyla dünyada sayılı birkaç binadan biriydi. Merkez kolonları, taşıyıcı kolonları ve dış kolonlarının tümü 12.7 cm kalınlığında çelikten oluşuyordu.  2. Dünya Savaşı zamanında en güçlü zırha sahip olan T-34 tanklarından 3 kat daha fazla kalın olan bu zırh sistemi binaların yıkımına patlayıcı kullanılarak bile imkansız hale getiriyordu. Bunu karşılaştırmak için şöyle bir örnek verebiliriz: T-34 tanklarını zırhlarını hiçbir patlayıcı tamamen parçalayamıyordu. En fazla üzerinde küçük bir delik açabilirdi. Bu binada kullanılan çelik konstrüksiyon ise T-34 tanklarında 3 kat daha güçlüydü. Yani bu binanın patlayıcılar kullanılarak bile yıkılması kesinlikle mümkün değildi. 

Peki bu derece sağlam olan binalar nasıl tamamen toza dönüştü?

Dünya Ticaret Merkezi genel uygulanan yöntemlerle yıkılmayacak bir binaydı. Amerika Birleşik Devletleri bina yapım yönetmeliğine göre yıkılması imkansız olan bir gökdelen inşa etmek yasaktır. Bu yüzden bina yapımı başlamadan yıkım projesi de beraber sunulmak zorundadır. Dünya Ticaret Merkezi binalarının yıkım projesinde ise 1970’lerden beri yapılan birkaç gökdelende daha olduğu gibi binanın temelinin 77 metre altına yerleştirilmiş bir termonükleer yıkım noktası vardı. Sovyetler Birliği 46179 nolu askeri birimi 1970'lerde Amerika ile yapılan dostane nükleer enerji kullanımı anlaşması ile izin verilen nükleer madde kullanımını denetler. Bu birimde de Dünya Ticaret Merkezi Binaları için tasarlanmış acil yıkım şeması adlı bir dosya bulunmaktadır. Bu yöntemde de alışılmış nükleer patlamalardaki gibi şok dalgası oluşmaz. Yalnızca binanın çelik yapısı boyunca yükselen yıkıcı bir şok ısı dalgası binanın aniden pulverize olmasına yani mikro zerreleri bölünmesine neden olur.

Bir nükleer patlayıcı kullanılsa bunun yıkıcı etkilerinin tüm şehre yayılması gerekmez miydi?

Nükleer patlayıcı denince bir çoğumuzun aklına bir şehri dahi yok eden bir görüntü gelir. Nükleer patlayıcılar hava ile temasa geçtiği durumlarda bu doğrudur. Buna atmosferik nükleer patlama denir. Fakat nükleer patlayıcı bir kayacın içine yerleştirilirse buna yeraltı nükleer patlama denir ve ortaya çıkan görüntü farklıdır. Atmosferik nükleer patlamada enerjinin yüzde 99'u X ışını olarak etrafa yayılır. Yeraltı nükleer patlamada ise ne termal radyasyon ne de yıkıcı şok dalgası ortaya çıkmaz çünkü bu etkilerin ortaya çıkabilmesi için havaya ihtiyaç vardır. Yerin altına yerleştirilen bir patlayıcıysa havayla bağlantıya geçmeyecektir. Yine enerjisinin %99’unu X ışını olarak yayacak ve etrafındaki kayacı örneğin graniti bir küre gibi tamamen buharlaştıracaktır fakat ısı ve basınç o kadar yükselir ki bu alan buharlaşmakla kalmaz plazma halini alır ve etrafındaki kayaca yüksek baskı uygulamaya başlar. Bu baskının ardından plazma dolu iç kısım etrafındaki kayaçta bir genişleme meydana getirmeyi başarır. Bu genişleyen bölüm birkaç saniye içinde tamamen pulverize olur. Eğer pulverize olacak bölüm binanın temeline denk gelecek şekilde ayarlanırsa binanın büyük bir bölümü saniyeler içinde pulverize olacaktır. Pulverize olan materyallerin özelliği, aynı formları ve renklerini korumalarıdır. Ancak üzerlerine bir baskı oluştuğunda tamamen 100 mikron veya daha küçük toz parçaları olarak dağılırlar. Dünya Ticaret Merkezi'nde kullanılan nükleer maddenin miktarı binanın 300 metresini pulverize etmeye yeterlidir fakat binanın uzunluğu 400 metredir. Geriye kalan bölüm pulvarize olan bölüme baskı yapacağından bina saniyeler içinde havada duruyormuş gibi çökecek ve büyük bölüm toza dönüşecektir. Tüm şehre yayılan beyaz tozun nedeni işte budur. 3 ay sonra enkazın altından erimiş çeliğin çıkabilmesinin tek nedeni budur. Binanın nükleer yıkım sistemi kullanılarak çökertilmiş olma ihtimalinin en önemli delillerinden biri de binanın açıklanamayan çökme hızıdır. Fizik yasalarına göre bir cismin yukarıdan aşağıya serbest düşüş hızı belirlidir. Bu hesaplamaya göre bu binanın yüksekliğinden bir cisim yere bırakıldığında 9.2 saniyede düşer. Sismik kayıtlardan ve video görüntülerinden de görüleceği gibi bina serbest düşme hızında yani yaklaşık 10 saniyede yere yıkılmıştır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Bina çökmeye başladığı anda binanın çatısından bir basketbol topunu yere bıraksanız basketbol topu yere bu kadar sürede temas edecekti. Bina bombayla patlatılarak bile yıkılsa üst üste düşen her katta saniyenin dörtte biri kadar direnç oluşsa yine de bina en az 50 saniyede yıkılırdı. Oysa bina adeta havadan yere bırakılmış gibi serbest düşme hızında çökmüştür. Bu da binanın altında açılmış olan termonükleer yıkım alanı iddiasını destekleyen güçlü bir delildir.

Binanın Üzerinde Durduğu Granit Zeminde Böyle Bir Boşluk Oluştuysa, Enkaz Kaldırıldığında Orada Olması Gerekir

Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çekilen görüntülere baktığımızda, yıkılan binaların altındaki granit zeminde büyük boşluklar oluşmuş granit alan ortadan kalkmıştır. Yangınla zayıflayarak yıkılan bir temelinin altında kaldığı kayaçlarda böyle bir alan asla oluşmaz. Patlayıcı kullanılarak yıkılan bir binanın üzerinde durduğu zeminde de buna benzer bir erime ve boşluğa hiç rastlanılmamıştır. Oysa yıkılan kuleler daha çökme aşamasında tamamen toza dönüştükleri ve enkazın büyük bir bölümü binaların üzerinde durdukları kayaçta açılan boşluğa doldukları için etraftaki binalara da bir hasar vermemişlerdir. Dünya Ticaret Merkezi'nin en üst kısmında bulunan anten yıkılmayarak tamamen toza dönmüş ve rüzgarla etrafa savrulmuştur. Tüm bu bilimsel deliller İkiz Kuleler‘in bir nükleer patlayıcı kullanılarak yıkıldığına işaret etmektedir.

Uçakları kaçırdıkları iddia edilen kişilere gelirsek; bu 11 kişiden 9'unun farklı ülkelerde çeşitli görevlerde halen çalıştıkları ve hala hayatta oldukları ortaya çıkmış ve uzun süre bu konular dünya basında yer almıştır. Tüm bu bilimsel veriler İkiz Kuleler ‘in nükleer patlayıcı ile yıkıldığına işaret etmektedir. Görüldüğü gibi 11 Eylül'de yaşanan olaylar resmi açıklamalarla örtüşmemekte ve pek çok yönden metafizik sırlar içermektedir. Peygamberimiz (S.A.V) 1400 yıl önce vermiş olduğu bir haberin bu şekilde tam tahakkuk etmesi ise hiç şüphesiz Peygamberimiz (S.A.V.) mucizelerinden biridir.Bu yazı 3810 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI